Auteur: <span>JIjugy6678yfdr5</span>

Updates in de laadpalen wereld

Steeds meer wordt er overgestapt van op brandstof rijdende auto’s naar elektrische auto’s, omdat laatstgenoemde duurzamer rijden dan auto’s op diesel en benzine. Voor een elektrische auto heb je alleen stroom nodig, waardoor er wel aan een uitgebreide infrastructuur van laadpalen gewerkt moet worden. Dit blog zal daarom aandacht besteden aan de nieuwste nieuwtjes uit de wereld van de laadpalen.

Tesla’s laadpalen geschikt voor ieder merk auto

In juli 2021 kondigde Tesla’s voorzitter Elon Musk aan dat Tesla zijn netwerk van oplaadpalen ook open zal gaan stellen voor elektrische auto’s van andere merken dan Tesla. Tesla’s infrastructuur van laadpalen bestaat uit maar liefst 25.000 oplaadpunten. Tot heden kunnen alleen Tesla’s eigen elektrische auto’s gebruikmaken van de laadpunten, maar dat gaat dus in een kort tijdsbestek veranderen. De eerste laadplekken voor elk merk auto zullen al eind dit jaar geplaatst worden naar verwachting. Om welke landen het gaat, heeft Musk nog niet kenbaar gemaakt. Op de lange termijn wil de voorman van Tesla in ieder geval wereldwijd de laadpalen beschikbaar stellen.

Veel onduidelijkheid nog

Het is eveneens nog niet bekend gemaakt welk tarief gebruikers moeten betalen, wanneer ze aan de Tesla Supercharger gaan opladen. Tevens is niet bekend gemaakt welke elektrische auto’s zich op de palen kunnen aansluiten. Deze auto’s hebben namelijk andere oplaadsystemen dan de Tesla auto’s en kunnen nu ook niet gekoppeld worden met de laadpunten van Tesla. Hoe Musk kortom dit probleem wil aanpakken, is nog niet aan het licht gebracht.

Een tekort aan laadpalen in Nederland?

Er wordt steeds vaker aangegeven dat er meer laadpalen moeten komen, als de overheid daadwerkelijk wil realiseren dat men overstapt van auto’s op brandstof naar auto’s op elektriciteit. Nieuw onderzoek van de Europese automobielorganisatie, de Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, laat zien dat dit niet het grootste probleem voor Nederland is. De organisatie luidt eerder de noodklok over de ongelijke verdeling van laadpalen door heel Europa heen. Zeventig procent van alle laadpalen staat namelijk in slechts drie landen: Nederland, Frankrijk en Duitsland, terwijl deze landen samen slechts 23 procent van het oppervlakte in Europa vormen.

Nederland is koploper

Dat Nederland zich geen zorgen over laadpalen hoeft te maken, blijkt uit het feit dat wij van heel Europa zelfs koploper zijn. We staan zelfs boven Frankrijk en Duitsland. In ons land bevinden zich anno juli 2021 66.665 laadpalen, terwijl Frankrijk en Duitsland rond de 45.000 laadpunten hebben. Dat is al helemaal een prestatie gezien het feit dat Nederland maar een klein landje is in vergelijking met bijvoorbeeld grote landen als Spanje en Roemenië. Nederland hoeft nu niet achteruit te leunen en niks te doen, want de verhoudingen binnen ons land zijn ook niet in balans. Momenteel is er een laadpaal voor iedere drie elektrische voertuigen. Het aantal elektrische voertuigen groeit momenteel harder dan de installatie van laadpalen, terwijl nu ook bestel- en vrachtverkeer steeds meer elektrisch gaat rijden. Dus zelfs in Nederland zullen er in de toekomst laadpalen bij moeten komen.

Europa moet snel vaart maken

Het gebrek aan veel en geschikte laadpalen is een groeiend probleem, aangezien de autowereld snel elektrificeert. Het succes van de elektrische auto’s hangt samen met een uitgebreide en betrouwbare laadinfrastructuur. De overheden in Europa moeten dus langzaam vaart zetten achter het bereiken van een groenere mobiliteit. Er staat immers nog veel op de planning. In 2030 moet de CO²-uitstoot van auto’s met maar liefst vijftig procent gedaald zijn. Hiervoor zijn maar liefst zes miljoen laadpalen nodig, terwijl er in Europa slechts 225.000 laadpalen staan.

Vooral Zuidoost Europa blijft achter

De ACEA merkt dat vooral Zuidoost Europa op de ontwikkeling van een groene infrastructuur achterblijft. Cyprus bijvoorbeeld heeft slechts 70 laadpalen en Malta 96. Ook landen als Griekenland, Bulgarije en Litouwen staan op de lijst met minste laadpalen van Europa. Hoe de situatie in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen is, weet het ACEA niet. Deze landen zijn uitgesloten van het onderzoek, want ze zijn geen lid van de Europese Unie. ACEA is niet de enige die met deze verontrustende resultaten kwam. Ook LeasePlan trok al eerder aan de bel.

Met het oog op de toekomst: nieuws over laadpalen en elektrische auto’s

Het rijden met elektrische auto’s wordt steeds meer gestimuleerd en we zien mede hierdoor ook steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Iets wat lijkt uit scènes uit de film Back to the Future wordt steeds meer realiteit. Er worden daarom steeds meer laadpalen door ons land geplaatst: zowel publiekelijk als privé. De laadpalen krijgen steeds meer praktische functies en groeien iedere dag meer. De hele wereld van elektrische auto’s en laadpalen is kortom in een constante ontwikkeling. Wat is het nieuws omtrent deze wereld in juli 2021?

Een klimaatneutrale Europese Unie

Een klimaatneutrale Europese Unie was lange tijd ook een droom voor de toekomst, maar woensdag 14 juli zijn er toch concrete plannen genomen om dit te bewerkstelligen. Er werd een Klimaatpakket Fit for 55 geïntroduceerd, die het klimaatneutrale karakter van Europa zou moeten versterken. Het pakket bestaat uit twaalf speciale wetten, die ervoor moeten zorgen dat in 2030 de uitstoot in Europa van broeikasgassen teruggedrongen wordt tot 55 procent onder het aantal van 1990. In 2050 moet deze uitstoot netto nul zijn. De nieuwe of gewijzigde wetten bevatten alles om een duurzame samenleving mogelijk te maken. Hierbij komt een grootschalige verandering in de infrastructuur om de hoek kijken, waaronder de aanleg van een Europees netwerk van laadpalen.

Alleen nog maar verkoop elektrische auto’s

Bij het Fit for 55 pakket hoort dus ook het terugdringen van het broeikasgas CO². Dit is onder andere te realiseren met het rijden van elektrische auto’s. Als het aan de Europese Commissie ligt, zullen daarom alle anders rijdende auto’s moeten verdwijnen in 2035. Dit is de enige mogelijkheid om het wegverkeer te verduurzamen, want het verkeer is verantwoordelijk voor maar liefst 25 procent van alle CO²-uitstoot. Tevens groeit deze uitstoot nog steeds, omdat steeds meer mensen een auto nemen.

De regels met betrekking tot de autoverkoop

De overgang naar elektrische auto’s moet nu sneller gaan verlopen. De auto’s die in 2030 nieuw verkocht worden, mogen nog maar 45 procent CO² uitstoten. Nu is dit aantal circa 62 procent. Nog eens vijf jaar later mag er helemaal geen auto op brandstof meer verkocht worden, dus hybride auto’s zijn dan ook niet meer toegestaan. Doordat steeds meer nieuwe elektrische auto’s door de fabrikanten geproduceerd zullen worden, komen er ook meer tweedehands elektrische auto’s op de markt. Hierdoor zal het aandeel dat elektrisch rijdt drastisch stijgen.

Gevolgen Klimaatpakket voor laadpalen

Een kwart van de totale verkoop van auto’s in 2020 werd gevormd door hybride en elektrische auto’s. Die verkoop moet nog wat meer gestimuleerd worden en de Europese commissie vindt dat stimulatie alleen zal plaatsvinden, wanneer autobestuurders niet meer bang hoeven te zijn voor een lege accu in the middle of nowhere. Ergo: een groot Europees laadpalennetwerk is een vereiste om de kans van slagen te vergroten. In 2030 moet dit aantal eveneens drastisch omhoog. Er zal een minimumaantal laadpalen komen per X aantal elektrische auto’s. Zo moeten bijvoorbeeld dertig miljoen auto’s ook kunnen rekenen op 30 miljoen kW aan laadpalen. Langs de grootste Europese snelwegen moeten zeker om de 60 kilometer laadpalen liggen. In 2030 moet dit aantal zelfs verdubbeld zijn.

Hoe zit het dan met vrachtwagens en laadpunten?

Ook elektrische vrachtwagens komen steeds meer op en moeten de mogelijkheid krijgen om hun accu tijdig te kunnen bijvullen. Voor het vrachtverkeer in Europa moet eveneens een degelijk netwerk aan laadpalen langs de snelwegen verrijzen. Uit recent onderzoek is gebleken dat echter ook veel vrachtwagenchauffeurs net buiten de stad tanken. Daarom is het ook raadzaam in grote steden en bij knooppunten laadpalen te plaatsen.

Luchtvaart in elektrische wijze

De luchtvaart is ook een grote veroorzaker van CO² in de atmosfeer, dus ook deze branche zal moeten verduurzamen. Elektrisch vliegen is echter momenteel nog uit den boze. Een eerste stap hierin is de kerosine aanlengen met een duurzame brandstof, zoals biobrandstof. Vanaf 2030 moet vijf procent en in 2035 zelfs 20 procent van de vluchten plaatsvinden met biobrandstof of met elektriciteit vervaardigde synthetische kerosine. Vluchten op kerosine zullen zwaarder belast worden, waardoor vliegtickets van deze vluchten duurder zullen worden.

Koploper in deze wereld is Nederland

Deze doelstellingen klinken in slechts weinig tijd moeilijk realiseerbaar, maar Nederland is zeer goed op weg. Uit een onderzoek van de ACEA, een overkoepelende organisatie die de belangen van de auto-industrie in Europa behartigt, is gebleken dat Nederland koploper is op het gebied van laadpalen; bijna dertig procent van alle laadpalen is in ons kikkerlandje gevestigd. En deze telling betreft alleen de publieke laadpalen, waarvan er maar liefst 66.665 in Nederland zijn. Hiermee verslaan we zelfs Frankrijk met 45.751 laadpunten en Duitsland met 44.538 laadpalen.

De ontwikkelingen van laadpalen

Je hebt hem misschien al aan huis of je hebt er een bij jou in de buurt: de laadpaal voor je elektrische auto. In een tijd waarin duurzaamheid van belang is en veel mensen daarom kiezen voor een hybride of volledig elektrische auto, is het niet verwonderlijk dat gemeentes hun best doen om zoveel mogelijk publieke laadpalen te plaatsen. De laadpalen an sich echter zijn ook constant in ontwikkeling. Hieronder volgen de nieuwste actualiteiten op het gebied van laadpalen.

Enervalis heeft de primeur

Bedrijf Enervalis kwam in juni 2021 met een wereldprimeur. Het bedrijf besloot laadpalen voor elektrische auto’s in te zetten als virtuele power plant om het stroomnet stabieler te maken en om op die manier batterijen, warmtepompen, windmolens en zonnepanelen aan te sturen. Het is volgens Enervalis vernieuwend dat een bedrijf een virtual power plant inzet, die bestaat uit laadpalen en dat deze power plant het elektriciteitsnetwerk in balans zal gaan houden. Hierdoor wordt de capaciteit van de laadpalen extra benut en je hoeft er geen andere investeringen voor te doen. Om aan de strenge eisen van netbeheerder TenneT te kunnen voldoen heeft Enervalis nauw samengewerkt met NewMotion, onderdeel van Shell.

Kern is zelflerende algoritmes

Enervalis heeft om dit te laten werken zelflerende algoritmes ontwikkeld. Dit houdt in dat de algoritmen voorspellen per elektrische auto wanneer deze opgeladen moet worden. Hierop gebaseerd wordt het tijdstip en de snelheid van het laden zo gestuurd dat de laadpalen helpen om het stroomnetwerk in balans te houden. Er wordt aan een app gewerkt, waarbij de bestuurder het algoritme kan beïnvloeden.

Pas op de Allego laadpalen

Je vindt ze vaker terug op de weg: de laadpalen van Allego. Deze palen worden wel eens gekenmerkt door malfunctionaliteiten. Ten eerste verschilt de opstartprocedure in de werkelijkheid van wat in de instructies staat weergegeven. Op de laadpaal staat bijvoorbeeld dat je eerst de stekker in je voertuig moet steken en hierna je laadpas moet gebruiken om de laadsessie op te starten. In werkelijkheid moet je eerst de stekker in je auto plaatsen, met je laadpas de laadsessie activeren en dan de stekker in de laadpaal steken. Druk de stekker in de laadpaal twintig seconden goed aan.

Tijdens de laadsessie

Tijdens het laden op de laadpalen van Allego is het ook opletten geblazen. Het komt namelijk vaker voor dat de sessie na een korte periode er al mee ophoudt, terwijl je auto nog niet vol is. Een tweede fout die vaker voorkomt, is dat de laadpaal aangeeft actief te zijn terwijl je auto dit weerspreekt. De sessie is namelijk onderbroken, wat de laadpaal niet door had. Het gevolg? Je kunt de stekker uit je auto halen, maar niet uit de laadpaal.

Klantenservice slecht

Je kunt altijd de klantenservice van Allego bellen wanneer je problemen aan de laadpaal ondervindt. Wanneer je Allego echter belt, word je alsnog niet goed geholpen. Ofschoon vriendelijk, werken de mensen van de klantenservice hun standaard procedures door, waarna ze een melding van de laadpaal maken. Echter, kom je er de volgende keer terug, dan merk je dat dezelfde storing merkbaar is. Wanneer je vervolgens opnieuw belt, dan wordt er opnieuw melding gemaakt en zo door. Dit kost jou alleen maar geld vanwege alle opstartkosten aan de laadpalen en alle telefoontjes die je moet plegen.

Laadpalen op de Zijderoute

Het bedrijf Tesla heeft vrij recent een laadpalensysteem opgezet langs de Zijderoute, die loopt van het oosten van China naar het westen van het land en meer dan vijfduizend kilometer lang is. Op de route heeft Tesla nu 27 laadpalen geïnstalleerd. Aangezien China de grootste afzetmarkt vormt van elektrische auto’s is het niet raar dat Elon Musk juist in dit gebied de laadpalen geplaatst heeft. Verder heeft Tesla een groot netwerk van laadpalen en snelladers door het hele land opgezet.

Nieuw voedingssysteem laadpalen

Een efficiënte laadstructuur van de laadpalen is wel nodig met de opkomst van elektrische auto’s. Bedrijf Wieland Electric heeft hier in juni 2021 een geschikte oplossing voor gevonden in Podis. Hoofdzaak bij dit systeem is dat stroom snel en efficiënt naar de laadpalen getransporteerd moet kunnen worden. De Podis is hier vernieuwend in, want het systeem werkt in plaats van met allemaal losse voedingskabels naar de afzonderlijke laadpalen te trekken met een kabel, die een groot aantal laadpalen met elkaar in verbinding brengt. Voor de installatie van Podis is geen draadgoot of kabelgoot nodig meer, want de installatie bevestig je aan de muur.

 

 

Nieuws over laadpalen in Nederland

In een tijd waarin duurzamer leven een pre is, stappen veel mensen over op energiezuinige auto’s, die deels of volledig op elektriciteit rijden. Om deze auto’s van energie te kunnen voorzien, moesten speciale laadpalen gebouwd worden. Je hebt daarom publieke laadpalen, die door de gemeente gebouwd worden en waar je middels een laadpas kunt opladen. Je hebt echter ook privé laadpalen, die je aan een privé parkeergelegenheid aan huis of in je garage plaatst. Laadpalen is in 2021 helemaal de trend en daarom zal dit blog aandacht besteden aan de laatste nieuwtjes over de laadpalen.

Meer en meer laadpalen

Steeds meer steden maken bekend bereid te zijn meer laadpalen op publieke grond te installeren. Gemeente Oisterwijk maakte in juni 2021 bekend dat het nieuwe plekken had gevonden, waar laadpalen geïnstalleerd zouden gaan worden. Begin dit jaar was er in de gemeente de mogelijkheid voor bewoners om over mogelijke plekken voor laadpalen mee te denken. De laadpalen worden binnen twee jaar geplaatst. Op de plek waar de laadpalen komen, worden twee parkeerplekken gereserveerd. Hier mag je alleen parkeren, wanneer je jouw auto aan de lader hangt. Steeds meer gemeentes wijzen nu plekken aan, waar in de toekomst laadpalen geplaatst kunnen worden. Zo zijn gemeentes Leiderdorp, Maastricht, Haarlem, Pijnacker-Nootdorp en Steenwijkerland hiermee ook druk bezig.

VvE tegen plaatsing laadpalen in garages

Meerdere VvE’s zijn echter tegen de plaatsing van laadpalen in garages van appartementencomplexen uit angst voor brandgevaar. Nog veel meer VvE’s hebben plannen om laadpalen te plaatsen in een dergelijke ruimte in de koelkast gezet. Brandweer Nederland heeft men namelijk gewaarschuwd dat het opladen van elektrische auto’s in parkeergarages gevaar met zich meebrengt. Het brandgevaar neemt toe en gebouwen zouden niet berekend zijn op een brand in een elektrische auto. Laadpalen zouden helemaal niet in garages geplaatst moeten worden of dichtbij de uitgang, zodat een brandend voertuig makkelijk afgesleept kan worden zonder verdere schade te kunnen aanrichten. De waarschuwingen van de brandweer heeft veel VvE’s huiverig tegenover laadpalen gezet.

Straatverlichting gecombineerd met laden

In België zijn deze maand door de Brusselse netbeheerder Sibelga laadpalen onthuld, die aangebracht zijn op openbare straatlantaarns. In de gemeente Sint-Pieters-Woluwe zijn deze eerste combipalen geplaatst. De eerste straatlantaarn met laadfunctie stond op de Charles Thielemanslaan. Deze lantaarn is uitgerust met een laadpaal van 7.4 Kilowattuur, waarin een laadsnelheid van 30 kilometer in ongeveer een halfuur kan plaatsvinden. Via een speciale app kun je zelf het oplaadniveau constant raadplegen.

Helderheid over kosten

Maak je gebruik van een laadpas en publieke laadpalen, dan kun je vanaf nu rekenen op meer transparantie over de te betalen laadkosten. Vorig jaar waarschuwde de Autoriteit Consument en Markt er nog voor dat consumenten beter geïnformeerd moesten worden over de prijs van het opladen van elektrische auto’s. Het ACM zou anders mogen optreden door sancties te geven. Vanaf 1 juli 2021 gaat die handhavingsfunctie van de organisatie in. Uit controle van dit jaar door de ACM blijkt echter dat de sector duidelijker weer is gaan geven wat de prijzen zijn. Een deel van de laadpasaanbieders laat prijzen niet alleen op de website zien, maar ook op de meer gebruikte mobiele applicaties. Tevens is de kwaliteit van de informatie ook beter geworden. Een groot deel van de aanbieders voldoet daarom nu aan de gestelde eisen.

Unieke mobiele laadpalen in Groningen

En de ontwikkeling van nieuwe laadpalen staat ook niet stil. Aan de universiteit van Groningen wordt er anno 2021 gewerkt aan een mobiele laadpaal, waardoor je altijd en overal je elektrische auto kunt opladen. Het ontwikkelde systeem heet EVoltify en bevindt zich momenteel in de laatste testfase. EVoltify is ontwikkeld met de steun van Bedrijvenvereniging WEST en autobedrijf CommShare. Hoe werkt het systeem? Simpel. Je parkeert je auto langs de weg en geeft in de app aan, waar je staat en dat je auto opgeladen moet worden. EVoltify brengt de laadpaal naar je auto toe.

Studie naar locatie van laadpalen

Op den duur zullen ook steeds meer vrachtwagens elektrisch gaan rijden en er is in 2021 een studie gestart door het Fraunhofer ISI in opdracht van de Europese federatie van autofabrikanten naar plekken, waar in de toekomst oplaadpunten voor elektrische vrachtwagens geplaatst moeten worden. Het vermoeden is dat dit type vrachtauto’s in de komende jaren zal gaan stijgen, terwijl de infrastructuur momenteel nog achterblijft. Met spoed moet dit worden uitgerold. De locatie van de laadpalen moet worden gebaseerd op de gebruikspatronen van de vrachtwagens van vandaag de dag. Fraunhofer analyseerde daarom maar liefst 30.000 stoplocaties van vrachtauto’s. Deze stopplaatsen centreerden zich rondom dichtbevolkte gebieden in centraal Europa. Deze analyse geeft een goede indicatie van waar toekomstige laadpunten het best geplaatst kunnen worden.

Thuis opladen van je elektrische auto: alle ins and outs

Elektrisch rijden is in een steeds duurzamer wordende maatschappij niet meer weg te denken. Met elektrisch rijden rijd je deels of helemaal op elektriciteit, waardoor benzine en diesel overbodig zijn geworden. Het resultaat: minder broeikasgassen in de atmosfeer en dus een schonere lucht. Elektrisch rijden is dientengevolge de toekomst. Wanneer je een elektrische auto rijdt, wil je natuurlijk niet als beloning je auto’s kilometers van je huis af zetten zodat deze aan een publieke laadpaal kan opladen met alle gevolgen van dien. Een voordeel van een laadpaal aan huis is dat je je auto voor de deur kunt opladen. Meer voordelen van een thuislader en nog veel meer zal de rest van dit blog behandelen.

De voordelen van een thuislader

Een laadpaal aan huis heeft als belangrijkste voordeel dat je jouw elektrische auto voor de deur kunt opladen, waardoor je een oogje in het zeil kunt houden. Dat is echter niet het enige voordeel:

 • Thuis laden is goedkoper dan laden bij een openbare laadpaal.
 • Wachten tot een paal vrij komt, is over.
 • In de nacht laden is een mogelijkheid, waardoor je altijd met een volle accu op pad gaat.
 • Maak je thuislader openbaar en verdien geld doordat anderen jouw laadpaal delen.
 • Gebruik je groene stroom en rijd volledig duurzaam.
 • Sla energie in je auto op.
 • Je kunt gebruikmaken van smart laden, waardoor het laden nog goedkoper kan.

Waarop letten, wanneer je een privé laadpunt koopt?

Een laadpunt voor thuis is niet iets dat je zo maar even koopt. Wanneer je een eigen oprit, garage of parkeerplaats hebt, kun je jouw laadpaal gemakkelijk daar installeren. Je moet echter bij je keuze voor een laadpaal ook op de technische aspecten letten, zoals:

 • Merk van je auto
 • Model van je auto
 • Locatie van de laadpaal
 • Het maximale vermogen van je on-board loader
 • Wordt 1 of 3 fase laden ondersteund?
 • Wil je een laadkabel aan de paal?
 • Wat is de capaciteit van de hoofdaansluiting?
 • Zijn er aanpassingen in je meterkast nodig?
 • Is een verrekening van laadkosten nodig?
 • Wil je een offline of online lader?

Tips bij het kopen

Bovengenoemde technische specificaties moeten goed met elkaar samen kunnen werken en ook goed op elkaar afgestemd zijn. Er zijn allerlei soorten thuisladers beschikbaar, maar de mogelijkheden van je auto, je persoonlijke voorkeuren en je budget bepalen welke lader de beste thuislader voor jouw situatie is. Je kunt ook bij twijfel altijd een expert om hulp vragen. Deze voorzien je van advies en kunnen je ook van dienst zijn bij de aankoop zelf en de installatie van je alarm. Landelijk is er geen subsidie voor de installatie van een privé laadpaal, maar de experts weten ook van welke lokale regelingen je eventueel gebruik zou kunnen maken.

De prijs van een privé laadpaal

Natuurlijk kun je geen eenduidige prijsopgave geven van een privé laadpaal. Door de verschillende technische opties, zoals de laadcapaciteit en de mogelijkheid tot internetverbindingen, kan de ene thuislader duurder uitvallen dan de ander. Grofweg liggen de prijzen van thuisladers tussen de €600 en €1200. De installatiekosten kunnen ook nog verschillen. Dit is mede afhankelijk van of er aanpassingen in je meterkast gemaakt moeten worden en de afstand van de meterkast tot je laadpaal. Laatstgenoemde bepaalt namelijk hoeveel graafwerk er verricht moet worden en de lengte die de kabels moeten hebben. Daarom liggen de kosten van een thuislader plus installatie gemiddeld tussen de €1500 en €2500.

Waarom toch kiezen voor een thuislader?

Deze bedragen klinken hoog, maar weet wel dat de voordelen van een laadpaal aan huis opwegen tegen de kosten. Zeker op de lange termijn. Je betaalt immers geen abonnementskosten, die meestal toch een tientje per maand bedragen. Thuis laden is goedkoper dan publiekelijk laden, want thuis laden kost gemiddeld 21 eurocent per Kilowattuur en openbaar laden tussen de 30 en 59 eurocent per Kilowattuur. En openbaar opladen via een snellader is zelfs nog prijziger.

Zelf opgewekte stroom gebruiken

Elektrisch rijden is al duurzamer te noemen dan rijden op benzine of diesel. Maar waar de elektriciteit vandaan komt, speelt ook een rol op de invloed op het milieu. Gebruik je bijvoorbeeld grijze stroom, dan wordt de stroom die je auto in gaat nog opgewekt in kolencentrales. Je eigen groene stroom opwekken middels zonnepanelen is de beste oplossing. Hiermee laad je je auto op met je eigen opgewekte stroom. De kosten voor zonnepanelen worden steeds lager, waardoor je jouw investering sneller terug verdient. De laadpalen worden daarnaast zo ontwikkeld tegenwoordig dat ze eenvoudig gecombineerd kunnen worden met zonnepanelen tot een samenhangend groen netwerk aan huis.

 

 

De verschillende laadpalen op een rijtje

In een wereld waarin duurzaamheid steeds meer van belang is, stappen steeds meer mensen over op duurzame auto’s: auto’s die deels of helemaal rijden op elektriciteit in plaats van op benzine of diesel. Om een elektrische auto te kunnen rijden, moet je deze opladen middels laadpalen. Welke laadpalen zijn er echter en kun je ze allemaal voor je auto gebruiken? Dit artikel zal dieper ingaan op de verschillende soorten laadpalen die er zijn.

De AC en DC laadpalen

Er zit een groot verschil tussen laadpalen in het stroomtype. Er is een onderscheid namelijk tussen wisselstroom en gelijkstroom.

Wisselstroom

Laadpalen op wisselstroom worden AC laadpalen genoemd. Het opladen van de autoaccu vindt plaats door middel van gelijkstroom. De stroom uit ons net is wisselstroom en moet dus omgezet worden naar gelijkstroom door middel van de AC laadpaal. Een AC laadpaal laat de omvorming over aan de omvormer van de auto. Dit zorgt voor een klein probleem, want om veilig te kunnen laden, wordt de instroom tot 22 Kilowattuur beperkt.

Gelijkstroom

Laadpalen op gelijkstroom worden DC laadpalen genoemd. Gebruik je DC laadpalen, dan wordt de omvormer van je auto niet gebruikt, want deze palen leveren gelijkstroom. Dankzij een speciale transformator zijn laadvermogens van vijftig Kilowattuur mogelijk. Gebruik je ze samen met speciale koelsystemen, dan kan een vermogen van 350 Kilowattuur zelfs gehaald worden. DC laadpalen laden de accu van je auto veel vlugger vol. Daarom worden dit ook wel snelladers genoemd.

Dom of slim

Laadpalen worden ook wel onderverdeeld in domme of slimme laadpalen. De meest simpele laadpaal, de domme laadpaal, pompt stroom in je accu en that’s it. Je sluit de kabel aan op je accu en het laden wordt gestart. Denk aan de telefoonlader van je smartphone. Een slimme laadpaal werkt op basis van internet en heeft een aantal slimme functies, waardoor laden nog veiliger en zuiniger kan. Je kunt bijvoorbeeld laadsessies inplannen, kosten doorrekenen aan andere gebruikers en laadbeurten registreren. De functie load balancing voorkomt daarnaast dat je elektriciteitsnet overbelast raakt.

De vele voordelen van slimme laadpalen

Slimme laadpalen brengen een aantal voordelen met zich mee ten opzichte van het gebruik van offline laadpalen:

 • Het verbruik van elektriciteit per gebruiker wordt weergegeven.
 • Je krijgt inzicht in de laadcyclus van de laadpaal.
 • Een correcte facturatie van het elektriciteitsverbruik van de elektrische auto wordt doorgegeven.
 • Je kunt het laden via de app volgen zonder daadwerkelijk in de buurt te hoeven zijn van de laadpaal.
 • Je kunt het laden zelf beheren.
 • De laadgewoontes van de verschillende gebruikers kun je opvragen.
 • Technische problemen worden automatisch gesignaleerd.
 • Automatische updates van software vinden plaats.
 • Slim laden vindt plaats, waarbij gekeken wordt naar gunstige laadtarieven en periodes met het minste stroomverbruik in huis.

Wand of vloer

Laadpalen kunnen op verschillende manieren gemonteerd worden. Vaak is er een muur beschikbaar waar je een laadpunt op kunt maken. Dit kan bij bijvoorbeeld een garage of de wand van een kantoorgarage. Voor open parkeerterreinen zijn vloerladers echter handiger. Ze hebben geen steunwand nodig en kunnen daardoor vrijwel overal geplaatst worden.

Publiek of privé

Laadpalen kunnen voor openbaar gebruik zijn of voor privé gebruik. Publieke laadpalen zijn toegankelijk voor iedereen. Ze staan daarom op openbare plaatsen en kunnen door iedereen met een toegangspas gebruikt worden. De laadkosten bij deze palen verschillen veel. Sommige laadpalen zijn gratis, terwijl andere een vergoeding per Kilowattuur berekenen of op basis van de laadduur. Privé laadpalen zijn alleen bedoeld voor jezelf en/of enkele mede-gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan een laadpaal die een werkgever in de kantoorgarage installeert voor zijn medewerkers of een laadpaal die je op je eigen grond installeert.

Hoe werkt het gebruik van een publieke laadpaal?

Er zijn in Nederland in de grote steden meerdere laadpalen op straat aanwezig voor het opladen van je elektrische auto. Om van deze laadpalen gebruik te mogen maken, heb je veelal een oplaadpas nodig van bijvoorbeeld Vattenfall. Oplaadpassen kun je online of telefonisch aanvragen bij de netbeheerder. Publieke laadpalen zou je met meerdere passen moeten kunnen gebruiken. Ben je woonachtig in Amsterdam bijvoorbeeld, dan heb je meestal een pas van Vattenfall. Deze zou je in principe ook in andere gemeentes moeten kunnen gebruiken. Dit kun je checken door middel van het blauwe symbool aan de achterkant van de pas. Werkt je pas niet bij andere laadpalen, dan moet je met je serviceprovider contact opnemen.

 

Wat zijn voordelen slimme laadpalen?

Steeds meer mensen rijden semi of volledig elektrische auto’s. Deze auto’s zijn gunstiger voor het milieu, aangezien ze op elektriciteit rijden en niet op benzine/diesel die als broeikasgassen uitgestoten worden bij verbranding. Een elektrische auto moet natuurlijk wel opgeladen worden middels een laadpaal. Je kunt kiezen voor een publieke laadpaal, waar je middels een pas van de energieleverancier kunt betalen. Of je kiest voor een eigen paal aan huis, die je aansluit op je stroomnetwerk daar. Er zijn ook slimme laadpalen op de markt. Wat dit zijn en wat de voordelen van deze laadpalen zijn, zal deze blog behandelen.

Wat is een slimme laadpaal?

Een slimme laadpaal is eigenlijk niets meer dan een laadstation met extra functies. Deze laadpalen beschikken over nieuwe software, waardoor ze online kunnen functioneren. De slimme laders houden ten eerste het stroomverbruik bij tijdens de laadsessies van je auto. De software verwerkt deze gegevens, zodat je er later handig gebruik van kunt maken door bijvoorbeeld het stroomverbruik raad te plegen, door een automatische declaratie per mail te sturen en door per persoon het stroomverbruik te kunnen specificeren. Online functies maken het ook mogelijk om de laadpaal te verbinden met het stroomnetwerk in je woning, waardoor je een eventuele koppeling met je zonnepanelen kunt realiseren of van load balancing gebruikt kunt maken.

Met je app je laadpaal bedienen

Bij een slimme laadpaal hoort een speciale applicatie op je smartphone. Met de app kun je gemakkelijk op afstand de slimme functies van de laadpaal toepassen. Je kunt de laadgegevens zien en je instellingen wijzigen. De app is zeer eenvoudig in gebruik, maar je moet wel een abonnement hebben om van de services gebruik te kunnen maken. Een aantal fabrikanten bieden ook laadpalen met slimme functies aan zonder dat je verplicht bent een abonnement te nemen. Wallbox heeft dit bijvoorbeeld en zo ook Alfen.

Wat zijn de voordelen van een slimme laadpaal?

Het werken met een slimme laadpaal heeft een aantal voordelen ten opzichte van werken met een offline laadpaal:

 • De elektriciteitsconsumptie per gebruiker wordt weergegeven.
 • Een correcte facturatie van het elektriciteitsverbruik van de elektrische auto wordt doorgegeven.
 • Je kunt het laden op afstand volgen.
 • Je kunt het laden zelf beheren.
 • Je krijgt inzicht in de laadcyclus van de laadpaal.
 • Je krijgt inzicht in de laadgewoontes van de verschillende gebruikers.
 • Technische problemen worden automatisch gesignaleerd.
 • Automatische updates van software vinden plaats.
 • Slim laden vindt plaats.

Load balancing

Laadpalen verbruiken veel elektriciteit. Wanneer je meer dan een auto op een laadpaal aansluit, kan dit al gauw capaciteitsproblemen opleveren. Slimme laadpalen voorkomen dit met hun technologieën. Slimme laadpalen verdelen bijvoorbeeld het beschikbare vermogen zo praktisch mogelijk. Er kan ook een maximaal laadvermogen ingesteld worden. Wanneer je dit maximum aantikt, dan wordt de stroomconsumptie afgebroken of op pauze gezet. Ook wordt er vaak geladen op daluren, wanneer de stroomtarieven het laagst zijn.

Inzicht en administratie

Slimme laadpalen geven je inzicht in wat er met je laadpaal gebeurt. In de app maak je een persoonlijke gebruikersportal aan, waar je makkelijk toegang hebt tot je laadpaal en deze makkelijk kunt beheren en configureren. Je krijgt inzicht in je administratieve zaken en je ziet waar je met je laadpas je auto hebt opgeladen. Je zakelijke laadpaal kun je ook koppelen met je account, waardoor je rapporten met laadgegevens kunt downloaden. Fijn voor je eigen administratie, maar ook voor je Belastingaangifte.

Automatische facturatie

Elektrische bestuurders rijden vaak ook geleasete auto’s of bedrijfswagens van de zaak. Bij een offline laadpaal moet de werknemer zelf de facturatie uitvoeren en overhandigen aan de werkgever. Bij een slimme laadpaal vindt de facturatie automatisch plaats. Eenmalig registreer je jouw laadpas en de laadpaal in naam van het bedrijf, waarna de verbruikte stroomkosten automatisch verrekend worden. Voor een ondernemer die laadfaciliteiten bij zijn bedrijfspand wil aanbieden, zijn slimme laadpalen een echte aanrader. Je kunt toegangsrestricties instellen. Je kunt zelf je stroomtarieven instellen. En er vindt automatische verrekening van de stroomkosten plaats. Geld verdienen en er geen omkijken naar hebben dus.

Samenwerken met zonnepanelen

Wil je bewuster met energie omgaan en heb je zonnepanelen op je dak liggen, dan kun je deze makkelijk koppelen aan je slimme laadpaal. Slimme laadpalen kun je zo instellen dat ze opladen middels zonne-energie of windenergie zelfs. Als deze vormen van energie niet beschikbaar zijn, dan pas wordt overgestapt op het stroomnetwerk. Ook kun je zorgen voor battery storage. In dit geval slaat de accu van je auto overdag zonne-energie op, zodat je ’s avonds van deze energie gebruik kunt maken tijdens het opladen van je auto.

Terug leveren aan net

Een slimme laadpaal kan ook een overschot aan energie terug leveren aan het net, wanneer de stroom in huis nodig is. Dit wordt ook wel bi-directioneel laden genoemd. De laadpaal levert dus stroom aan je auto, wanneer deze het nodig heeft, maar wanneer in het huis stroom nodig is, dan geeft de auto elektriciteit terug via een slim retoursysteem.

Updates in de laadpalen wereld

Steeds meer wordt er overgestapt van op brandstof rijdende auto’s naar elektrische auto’s, omdat laatstgenoemde duurzamer …

Met het oog op de toekomst: nieuws over laadpalen en elektrische auto’s

Het rijden met elektrische auto’s wordt steeds meer gestimuleerd en we zien mede hierdoor ook steeds meer elektrische voertuigen …

De ontwikkelingen van laadpalen

Je hebt hem misschien al aan huis of je hebt er een bij jou in de buurt: de laadpaal voor je elektrische auto. In een tijd …